Webshop

Kontakti


LACUNA HRVATSKA

Uprava, prodaja i skladište:
Pustodol začretski 18F
49223 Sveti Križ Začretje, Hrvatska
tel: +385 (0)49 200 800
fax:+385 (0)49 200 810
web stranica: www.lacuna.hr
email: info@lacuna.hr
 
LACUNA | BOSNA I HERCEGOVINA

Hasana Merdžanovića b.b.
71320 Vogošća, BiH
tel: +387 (0)33 425 370
fax: +387 (0)33 425 371
web stranica: www.lacuna.ba
email: info@lacuna.ba

LACUNA SRBIJA

Dušana Petrovića-Šaneta 1
11070 Novi Beograd, Srbija
tel: +381 11 220 1620
fax: +381 11 220 1661
web stranica: www.lacuna.rs
email: info@lacuna.rs

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Strukturni fondovi Konkurentnost i kohezija EU fondovi