Webshop

Reklamacije

Lacuna d.o.o. uvažava reklamacije kupaca u slijedećim slučajevima:

1. Reklamacija prilikom isporuke robe

- manjak robe
- višak robe
- krivo isporučena roba

Rok za prijavu Reklamacije kvalitete isporuke je 10 dana od primitka robe. 

Način zaprimanja reklamacije:

Putem dostupne kontakt forme ili slanjem ispunjenog i potpisanog reklamacijskog obrasca na email adresu: reklamacija_skladiste@lacuna.hr

preuzimanje Zahtjeva za reklamaciju kvalitete isporuke


2. Reklamacija na kvalitetu robe

Reklamaciju na kvalitetu robe kupac podnosi jer je uočio oštećenja na robi tj. ima reklamaciju na kvalitetu robe.

Rokovi prijave reklamacije:
  • Za vidljive mane i oštećenja u roku 10 dana od dana isporuke
  • Oštećenja koja nastaju nakon određenog perioda korištenja robe, kupac može reklamirati naknadno, te će Lacuna Odjel osiguranja kvalitete odlučiti i obavjestiti kupca o ishodu reklamacijskog postupka

Način zaprimanja reklamacije:

Putem dostupne kontakt forme ili slanjem ispunjenog i potpisanog reklamacijskog obrasca na email adresu: reklamacija_kvaliteta_robe@lacuna.hr

preuzimanje Zahtjeva za reklamaciju kvalitete robe

Zahtjevu za reklamaciju kvalitete robe potrebno je priložiti fotografiju (jpg ili png format) na kojoj se vidi oštećenje ili nepravilnost proizvoda.

Napomena*
Obrasci služe za pokretanje procedure reklamacije. Molimo Vas da ne vraćate robu prije nego što Vas kontaktiraju osoba zadužena za Vas kao klijenta, jer u protivnom Vaša reklamacija neće biti uzeta u razmatranje zbog nepoštovanja procedure.
Reklamacija kvalitete isporuke
+ Dodajte datoteke
Reklamacija kvalitete robe
KATALOZI
Pregledajte i preuzmite Lacuna kataloge
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Strukturni fondovi Konkurentnost i kohezija EU fondovi