Webshop

Zaštita glave

Zaštita glave je osobna zaštitna oprema (PPE) za zaštitu glave i sluha, a podrazumijeva fizičku zaštitu od udaraca padajućih predmeta, koji mogu biti slabije snage do jakih smrtno opasnih udaraca. Zaštita vida podrazumijeva različite rizike kojima su ljudske oči izložene kod različitih radnih aktivnosti, kao što su udarci, visoke temperature, prašina i pare do izloženosti direktnoj ili reflektirajućoj sunčevoj svjetlosti čije UV i IR zrake mogu biti iznimno opasne za ljudsko oko i vid. Zaštita dišnih puteva iznimno je važna kod izloženosti udisanju opasnih supstanci koje se nalaze u radnoj atmosferi, bilo u obliku opasnih plinova, para, prašine ili dima.
Prikaži više
Filtri za pretragu  

* kataloška cijena bez PDV-a

KATALOZI
Pregledajte i preuzmite Lacuna kataloge
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Strukturni fondovi Konkurentnost i kohezija EU fondovi