Webshop

Filtar A2P3 R

Kataloški broj: BLS221 76,30 kn *

* kataloška cijena bez PDV-a

Opis: filter serije 200
Karakteristike: filtere serije 200 odlikuje visoka efikasnost
jednostavna upotreba i visoka zaštita
Razine zaštite: A2P3 R
Vrsta navoja : Bayonet - za uporabu sa maskama i polumaskama BLS1000, BLS5600, BLS5700, BLS4000S, BLS4000R
Težina : 67 grama
Kućište : ABS Akronitril butaden stiren
Objašnjenje razine zaštite:
• A = Organski plinovi i isparavanja
• AX = Organski plinovi i isparavanja ( točka vrelišta <65 ° C)
• B = Anorganski plinovi i isparavanja
• E = Kiseli plinovi i isparavanja
• K = Amonijak i derivati
• P = Čestice prašine
• R = Za višestruku uporabu
Standard: EN 143:2000/A1:2006, EN 14387:2004 + A1:2008
KATALOZI
Pregledajte i preuzmite Lacuna kataloge
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Strukturni fondovi Konkurentnost i kohezija EU fondovi