Webshop

Filter P3 R

Kataloški broj: BLS201-3WT 35,40 kn *

* kataloška cijena bez PDV-a

Opis: filter serije 201
Karakteristike: vrlo lagana alternativa klasičnim filterima sa plastičnim kućištem
Razine zaštite: P3 R
Vrsta navoja : Bayonet - za uporabu sa maskama i polumaskama BLS5600, BLS5700, BLS4000S, BLS4000R
Težina : 15 grama
Materijal : polipropilen
Objašnjenje razine zaštite:
• A = Organski plinovi i isparavanja
• AX = Organski plinovi i isparavanja ( točka vrelišta <65 ° C)
• B = Anorganski plinovi i isparavanja
• E = Kiseli plinovi i isparavanja
• K = Amonijak i derivati
• P = Čestice prašine
• R = Za višestruku uporabu
Standard: EN 149:2001+A1:2009
KATALOZI
Pregledajte i preuzmite Lacuna kataloge
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Strukturni fondovi Konkurentnost i kohezija EU fondovi